Dom > Izložba > Sadržaj
Zavarivanje važne definicije
Jul 26, 2016
  • Zavarivanjeje proces koji proizvodi koalescentni materijala ih zagrijavanjem na temperaturu zavarivanja, sa ili bez primjene pritiska ili primjenom tlaka sami, i sa ili bez upotrebe popunjavanje metala. Zavarivanje se javlja kad temperatura prijeđe temperaturu topljenja od baznih metala.

  • Lemljenjeje grupa pridružio procese koji koriste popunjavanje metala sa likvidus iznad 450° C (840° C) i ispod solidus osnovnog materijala. Kad lemljenje, osnovni materijal se nije rastopila.

  • Lemljenjeje grupa pridruživanja procese koji proizvodi spajanje osnovnog materijala grijanje temperatura lemljenja i korištenjem popunjavanje metala sa likvidus nisu dulji od 450° C (840° C) i ispod solidus osnovnog materijala. Pri lemljenju, osnovni materijal se nije rastopila.

  • Upravljanjeza usmjeravanje poslovanja. Upravljati stvarima, vodi ljude.

  • Upravljanjeje kolektivna tijela onih koji usmjeriti poslovanje poduzeća.

  • Zavarivanje upravljanjaodnosi na primjenu znanja u znanosti, matematike, fizike, kemije, metalurgije i ljudi u trgovačkom društvu.

  • Zavarivanje upravljanjausmjerava komercijalni, zavarivanje poslovni izbor za kvalitetu, troškove, propusnost i sigurnost.